ФИЗИКА за 6. разред основне школе – Eduka

ФИЗИКА за 6. разред основне школе

Едука
дигитални уџбеник 5-8. разред, Дигитални уџбеници за 6. разред
Бесплатно
  • Број ученика: 24
  • Број лекција: 43
  • Број тестова: 0
Број ученика: 24

Физика за 6. разред основне школе

Области књиге

1.УВОД
ФИЗИКА КАО НАУКА
– Материја
– Природне појаве су облици промене материје
– Шта проучава физика?
– Како се у физици истражује?

 

2.КРЕТАЊЕ
КРЕТАЊЕ И РЕЛАТИВНОСТ КРЕТАЊА
ПОЈМОВИ ВАЖНИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КРЕТАЊА
– Путања тела и материјална тачка
– Пут и време прелажења пута
– Брзина кретања тела
РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ
ПРОМЕНЉИВО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА
– Одређивање брзине кретања тела

 

3.СИЛА
УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ ТЕЛА ПРИ НЕПОСРЕДНОМ ДОДИРУ
– Већ знаш о покретању тела
– Већ знаш о трењу
– Већ знаш о отпору средине
– Већ знаш о еластичном узајамном деловању
УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ ТЕЛА БЕЗ НЕПОСРЕДНОГ ДОДИРА
– Гравитационо узајамно деловање
– Електрично узајамно деловање
– Магнетско узајамно деловање
СИЛА – МЕРА УЗАЈАМНОГ ДЕЈСТВА
КАКО СЕ И ЧИМЕ МЕРИ СИЛА?
СИЛА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ И ТЕЖИНА ТЕЛА

 

4.МЕРЕЊЕ
ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВЕ ЈЕДИНИЦЕ
МЕРИЛА. ВРСТЕ МЕРЕЊА
МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ, ЗАПРЕМИНЕ И ВРЕМЕНА
– Мерење дужине
– Мерење запремине
– Мерење времена
– Случајне грешке и њихова процена
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
– Мерење димензија малих тела мерним лењиром
– Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре
– Мерење еластичне силе опруге
– Мерење силе трења

 

5.МАСА И ГУСТИНА
ЗАКОН ИНЕРЦИЈЕ И ИНЕРСТНОСТ ТЕЛА
МАСА ТЕЛА
МАСА И ТЕЖИНА
МЕРЕЊЕ МАСЕ
ГУСТИНА ТЕЛА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
– Одређивање густине чврстих тела правилног облика
– Одређивање густине чврстих тела неправилног облика
– Одређивање густине течности
– Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела

 

6.ПРИТИСАК
ПРИТИСАК ЧВРСТИХ ТЕЛА
ПРИТИСАК У МИРНОЈ ТЕЧНОСТИ
АТМОСФЕРСКИ ПРИТИСАК
ПРЕНОШЕЊЕ СПОЉАШЊЕГ ПРИТИСКА КРОЗ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВЕ У ЗАТВОРЕНИМ СУДОВИМА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
– Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине течности

0.00 просечно на основу 0 рејтинга

5 Звездица
0%
4 Звездица
0%
3 Звездица
0%
2 Звездица
0%
1 Звездица
0%
Бесплатно