Географија за шести разред основне школе – Е – ЕДУКА

Географија за шести разред основне школе

Едука
дигитални уџбеник 5-8. разред, Дигитални уџбеници за 6. разред
Бесплатно
  •  Број ученика: 23
  • Број лекција: 52
  • Број тестова: 0
 Број ученика: 23

Географска карта
-Географска/картографска мрежа
-Географска ширина, географска дужина, часовне зоне
-Географска карта и њен развој
-Елементи географске карте
-Подела географских карата према садржају и величини размера
-Картографски знаци и методе за представљање рељефа на карти
-Оријентација, мерење на карти, сателитски навигациони систем
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Друштво и географија
-Друштвена географија, предмет проучавања и подела

Становништво
-Становништво на Земљи
-Распоред становништва на Земљи
-Природно кретање становништва
-Миграције становништва
-Структуре становништва
-Савремени демографски процеси у Републици Србији, Европи и свету
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Насеља
-Настанак и географски положај насеља
-Насеља: тип, величина, функције и рурални процеси
-Урбанизација и унутрашња структура града
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Привреда
-Привреда, делатности и сектори
-Пољопривреда и географски простор
-Индустрија и географски простор
-Делатности терцијарног сектора
-Делатности квартарног сектора
-Развијени и неразвијени региони и државе у свету
-Концепт одрживог развоја
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Држава и интеграциони процеси
-Појам и настанак нових држава
-Географски положај, величина и границе држава
-Глави град и облик владавине
-Политичко-географска карта света и Европе после Другог светског рата
-Међународни односи и организације
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

Географија Европе
-Географске регије и регионална подела
-Положај и границе Европе
-Природне карактеристике Европе
-Становништво Европе
-Насеља Европе
-Привреда Европе
-Географске регије Европе
-СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА

0.00 просечно на основу 0 рејтинга

5 Звездица
0%
4 Звездица
0%
3 Звездица
0%
2 Звездица
0%
1 Звездица
0%
Бесплатно