ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ за други разред основне школе | Е - ЕДУКА

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ за други разред основне школе

Едука
дигитални уџбеник 1-4. разред, Дигитални уџбеници за 2. разред
Бесплатно
  • Број ученика: 397
  • Број лекција: 45
  • Број тестова: 0
Број ученика: 397

ГОВОР И ЈЕЗИК
Говор и језик
Гласови и слова
Глас до гласа — реч
Слог
Гласови ч, ћ, џ, ђ, х
Да поновимо…

РЕЧЕНИЦЕ
Реченице
Ред речи у реченици
Реченице по значењу
-Обавештајне реченице
-Упитне реченице
-Узвичне реченице
-Заповедне реченице
Реченични знаци
Реченице по облику
-Потврдне и одричне реченице
Да поновимо

ВРСТЕ РЕЧИ
Именице
Заједничке именице
Властите именице
Именице имају свој род
Именице имају свој број
Да поновимо…

Глаголи
Речи које означавају радњу — глаголи
Време вршења радње
-Догађаји који су у току — садашње време
-Догађаји који су се десили — прошло време
-Догађаји који ће се десити — будуће време
-Потврдни и одрични глаголски облици
Да поновимо…

Придеви
Речи које описују
Да поновимо…

Бројеви
Да поновимо…

ПРАВОПИС
Велико слово
-На почетку реченице
-У писању личних имена, презимена и надимака
-За имена наших љубимаца
-У писању имена градова, села и држава
Речца ли
Речца не
Писање тачке у реченици, иза редног броја и у писању датума
Две тачке и запета у набрајању
Скраћенице
Да поновимо…

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Разумемо прочитано
Постављамо питања о причи
Описујемо природу

0.00 просечно на основу 0 рејтинга

5 Звездица
0%
4 Звездица
0%
3 Звездица
0%
2 Звездица
0%
1 Звездица
0%
Бесплатно