ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 6. разред основне школе – Eduka

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 6. разред основне школе

Едука
дигитални уџбеник 5-8. разред, Дигитални уџбеници за 6. разред
Бесплатно
 • Број ученика: 137
 • Број лекција: 36
 • Број тестова: 0
Број ученика: 137

Техника и технологија за 6. разред основне школе

Области књиге

 1. ЖИВОТ И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ
  – Значај и историјски развој грађевинарства
  – Просторно и урбанистичко планирање
  – Култура становања
  – Распоред просторија и уређење стамбеног простора
  – Кућне инсталације
  – Водоводна инсталација
  – Канализациона инсталација
  – Гасна инсталација
 2. САОБРАЋАЈ
  – Саобраћајни системи
  – Грађевински објекти копненог саобраћаја
  – Грађевински објекти ваздушног саобраћаја
  – Грађевински објекти воденог саобраћаја
  – Коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима
  – Правила безбедног кретања пешака и возача бицикла у јавном саобраћају
 3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
  – Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката
  – Техничко цртање у грађевинарству
  – Котирање
  – Размера
  – Техничко писмо
  – Симболи
  – Графичко представљање грађевинских објеката
  – Скица
  – Цртеж у перспективи
  – Ортогонално (правоугаоно) пројектовање
  – Приказивање помоћу пресека
  – Техничко цртање помоћу рачунара
  – Microsoft Visio 2010
  – Envisioneer Express 7.0
  – Google Sketch Up
  – Представљање идеја и решења уз помоћ дигиталних презентација
 4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВООДЊА
  – Подела, врсте и карактеристике грађевинских материјала
  – Конструктивни елементи грађевинског објекта
  – Системи градње у грађевинарству
  – Врсте грађвинских објеката
  – Техничка средства у грађевинарству
  – Машине за земљане радове
  – Машине за дизање и пренос (транспорт) терета
  – Мешалице
  – Енергетика у грађевинарству
  – Коришћење обновљивих извора енергије
  – Мере за рационално коришћење топлотне енергије у грађевинарству
  – Организација рада у пољопривредној производњи
  – Техничка средства у пољопривредној производњи
  – Рециклажа материјала у грађевинарству и пољопривреди и заштита животне средине
  – Занимања у области грађевинарства и пољопривредне производње
  – Моделовање машина и уређаја у грађевинарству и пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије
 5. КОНСТУКТРСКО МОДЕЛОВАЊЕ
  – Израда макете/модела у грађевинарству, пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије

0.00 просечно на основу 0 рејтинга

5 Звездица
0%
4 Звездица
0%
3 Звездица
0%
2 Звездица
0%
1 Звездица
0%
Бесплатно